Framtida Bruk gårdsmejeri

Ett gårdsmejeri som startades 2018 i nordvästra Blekinge. På gården finns ca 40 getter av svensk lantras.

Vi som driver Framtida Bruk heter Nils och Claire Sjöström. Våren 2016 flyttade vi från Stockholm till Slänsmåla och har sedan dess byggt upp verksamheten. Vi arbetar även med IT till vardags.

I vårt lilla mejeri ystar vi olika sorters getost, alltifrån den populära eldosten av halloumikaraktär till ädla mögelostar. Vi gör även klassisk småländsk ostkaka.

Vi säljer vår ost på lokala marknader och genom REKO i Blekinge (läs gärna mer om REKO genom att gå med i respektive facebook grupp: REKO-ring Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona). I dagsläget har vi ingen gårdsbutik men besök på gården går fint efter överenskommelse – kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

Förutom getterna finns det höns, hundar och katter på gården. Vi skördar egen vall och odlar potatis, samt grönsaker och kryddor i vårt växthus. Kika gärna in på vår blogg (som är på engelska) om ni vill läsa om lite olika projekt och annat som vi pysslar med här på gården.


A newly started farm dairy in northwest Blekinge. We have  ca 40 milking goats of Swedish native breed.

We who run Framtida Bruk are Nils and Claire Sjöström. In the spring of 2016 we moved from Stockholm to Slänsmåla and have since built up the business. We also work with IT.

In our dairy we have created from scratch we produce different kinds of goat cheese, ranging from the popular grill cheese that is similar to halloumi, to more noble mouldy cheeses, both white and blue. We also make classic Swedish cheese cake.

We sell our cheese in local markets through REKO in Blekinge (read more about REKO by joining the respective facebook groups: REKO-ring Olofström, Karlshamn, Ronneby and Karlskrona). For the time being we have no farm shop but it is fine to visit the farm by prior agreement – go to the page Contact to see how to get in touch.

In addition to the goats there are chickens, dogs and cats on the farm. We harvest our own crops and grow potatoes, vegetables and spices in our greenhouse. Feel free to visit our blog (that is in English) if you want to read about different projects and other things we do here at the farm.

Hälsningar/Best regards,

Claire och Nils Sjöström